Πρόγραμμα Paradise1

Δευτέρα
16.07.2018
 
10:00-20:00
 

Σουζάνα

20.00 - 06.00

 
 
 
 
 
Τρίτη
17.07.2018
 
15.00 - 04.00
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Τετάρτη
18.07..2018
10.00 - 20.00
 

Σουζάνα

20.00 - 06.00

 
 
 
 
 
 
 
Πέμπτη
19.07.2018

 

 
 
 
 
 
 

 

Παρασκευή
20.07.2018
 
 
 
 
 
 
 
Σάββατο
21.07.2018

 

 
 
 
 
Κυριακή
22.07.2018