Πρόγραμμα Paradise2

 

Δευτέρα

16.07.2018
10.00 - 20.00
 
 

20:00- 06.00

         
 
Τρίτη
17.07.2018
10.00 - 20.00
 
 

Σουζάνα

20.00 - 06.00

       
 
Τετάρτη
18.07..2018

10:00- 20.00

20:00-06:00
       
 
Πέμπτη
19.07.2018
10:00-20.00

 

       

 

Παρασκευή
20.07.2018

 

         
 

Σάββατο

21.07.2018

 
       
 
Κυριακή
22.07.2018